Stille Nacht Heilige Nacht

(traditional, bewerking: Didi Dubbeldam, Jan van der Plas, Hans Weekhout)

Luister en kijk gelijk:


Stille nacht, heilige nacht
David’s zoon, lang verwacht
Die miljoenen eens zaligen zal
Wordt geboren in Bethlehem’s stal
Hij der schepselen Heer
Hij der schepselen Heer

Hulploos kind, heilig kind
Dat zo trouw zondaars mint
Ook voor mij hebt ge u rijkdom ontzegd
Wordt ge op stro en in doeken gelegd
Leer me u danken daarvoor
Leer me u danken daarvoor

Stille Nacht, Heilige Nacht,
Vrede en heil wordt gebracht,
Aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij eer
Amen! Gode zij eer.

Deze Liedjes Vind Je Vast Ook Leuk