Sinterklaasje Bonne Bonne Bonne

(D. Dubbeldam/J. van der Plas – Django Music & Publishing) 

Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne
Gooi wat in mijn lege, lege tonnen
Gooi wat in mijn laarsje!
Dank u, Sinterklaasje!
 
Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne
Gooi wat in mijn lege, lege tonnen
Gooi wat in mijn laarsje!
Dank u, Sinterklaasje!
 
Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne
Gooi wat in mijn lege, lege tonnen
Gooi wat in mijn laarsje!
Dank u, Sinterklaasje!
 
Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne
Gooi wat in mijn lege, lege tonnen
Gooi wat in mijn laarsje!
Dank u, Sinterklaasje!
 
Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne
Gooi wat in mijn lege, lege tonnen
Gooi wat in mijn laarsje!
Dank u, Sinterklaasje!
 
Dank u, Sinterklaasje!