Pieten Tsjoe Tsjoe Wa

(Trad. arr. by D. Dubbeldam/F. Pels/J. van der Plas – Django Music & Publishing) 

Alle Pieten verzamelen!

 

Sinterklaas, Sinterklaas

Sinterklaas en Piet

Sinterklaas, Sinterklaas

Sinterklaas en Piet

 

Op je plaats (Op je plaats)

Strek je armen (Strek je armen)

Sinterklaas, Sinterklaas

Sinterklaas en Piet

 

Op je plaats (Op je plaats)

Strek je armen (Strek je armen)

Vuisten maken (Vuisten maken)

Sinterklaas, Sinterklaas

Sinterklaas en Piet

 

Op je plaats (Op je plaats)

Strek je armen (Strek je armen)

Vuisten maken (Vuisten maken)

Duimen omhoog (Duimen omhoog)

Sinterklaas, Sinterklaas

Sinterklaas en Piet

 

Op je plaats (Op je plaats)

Strek je armen (Strek je armen)

Vuisten maken (Vuisten maken)

Duimen omhoog (Duimen omhoog)

Schouders op (Schouders op)

Sinterklaas, Sinterklaas

Sinterklaas en Piet

 

Op je plaats (Op je plaats)

Strek je armen (Strek je armen)

Vuisten maken (Vuisten maken)

Duimen omhoog (Duimen omhoog)

Schouders op (Schouders op)

Hoofd omhoog (Hoofd omhoog)

Sinterklaas, Sinterklaas

Sinterklaas en Piet

 

Op je plaats (Op je plaats)

Strek je armen (Strek je armen)

Vuisten maken (Vuisten maken)

Duimen omhoog (Duimen omhoog)

Schouders op (Schouders op)

Hoofd omhoog (Hoofd omhoog)

Je billen naar achteren (Billen naar achteren)

Sinterklaas, Sinterklaas

Sinterklaas en Piet

 

Op je plaats (Op je plaats)

Strek je armen (Strek je armen)

Vuisten maken (Vuisten maken)

Duimen omhoog (Duimen omhoog)

Schouders op (Schouders op)

Hoofd omhoog (Hoofd omhoog)

Billen naar achteren (Billen naar achteren)

Voeten naar binnen (Voeten naar binnen)

Sinterklaas, Sinterklaas

Sinterklaas en Piet

 

Op je plaats (Op je plaats)

Strek je armen (Strek je armen)

Vuisten maken (Vuisten maken)

Duimen omhoog (Duimen omhoog)

Schouders op (Schouders op)

Hoofd omhoog (Hoofd omhoog)

Billen naar achteren (Billen naar achteren)

Voeten naar binnen (Voeten naar binnen)

Je tong naar buiten (Blèh)

Sinterklaas, Sinterklaas

Sinterklaas en Piet