Dag Sinterklaasje

(Trad. arr. by D. Dubbeldam/J. van der Plas – Django Music & Publishing) 

Dag Sinterklaasje
Dáág, dáág, dáág, dáág, Sint en Piet
Dag Sinterklaasje
Dáág, dáág, luister naar ons afscheidslied
 
Dag Sinterklaasje
Dáág, dáág, dáág, dáág Sint en Piet
Dag Sinterklaasje
Dáág, dáág, luister naar ons afscheidslied
 
Dag Sinterklaasje
Dáág, dáág, dáág, dáág, Sint en Piet
Dag Sinterklaasje
Dáág, dáág, luister naar ons afscheidslied
 
Dag Sinterklaasje
Dáág, dáág, dáág, dáág Sint en Piet
Dag Sinterklaasje
Dáág, dáág, luister naar ons afscheidslied
 
Dag Sinterklaasje
Dáág, dáág, dáág, dáág Sint en Piet
Dag Sinterklaasje
Dáág, dáág, luister naar ons afscheidslied
 
Dag Sinterklaasje
Dáág, dáág, dáág, dáág, Sint en Piet
Dag Sinterklaasje
Dáág, dáág, luister naar ons afscheidslied
 
Dag Sinterklaasje
Dáág, dáág, dáág, dáág Sint en Piet
Dag Sinterklaasje
Dáág, dáág, luister naar ons afscheidslied
 
Dag Sinterklaasje
Dáág, dáág, dáág, dáág Sint en Piet
Dag Sinterklaasje
Dáág, dáág, luister naar ons afscheidslied
 
Dag Sinterklaas
Doei! Dag!