Disclaimer Minidisco

Niets van deze site mag worden gekopieerd en verspreid, op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Django Music & Publishing. Auteur en uitgever verklaren dat deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Ze kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Auteur en uitgever aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Copyright © 2010 Django Music & Publishing, Katwijk (Nederland). Alle rechten voorbehouden.