Contact met Minidisco

Django Music & Publishing
Baron S. de L. Wyborghstraat 8 
2225 TE Katwijk  Nederland
T +31 620 414 854

IBAN: NL65 RABO 0191 6001 72
KvK: 28101357
BTW: NL813324968B01

Niets van deze site mag worden gekopieerd en verspreid, op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Django Music & Publishing. Auteur en uitgever verklaren dat deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Ze kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Auteur en uitgever aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Copyright © 2016 Django Music & Publishing, Katwijk (Nederland). Alle rechten voorbehouden.